Navigácia

 • VÝSLEDKY 3. ROČNÍKA EDUKAČNEJ SÚŤAŽE SO ŠŤUKESOM

  Poznáme dlho očakávané výsledky 3. ročníka súťaže na tému šetrenia energiami, ktorá sa medzi školami, aj napriek náročnej „korona situácii“, opäť stretla s pozitívnym ohlasom.

  Úlohou prihlásených materských a základných škôl bolo venovať sa so svojimi žiakmi téme šetrenia energiami v každodennom živote. S touto témou im okrem pedagógov pomohol aj kamarát Šťukes formou zábavného komiksu s náučnými úlohami, pexesom a tiež piatimi animovanými videami. Na základe poznatkov, ktoré žiaci o energiách takto získali, vytvorili školské časopisy, za ktoré sa hlasovalo vo videu na našej facebookovej stránke Stredoslovenská energetika – SSE, v období od 10. 6. do 20. 6. 2021.

  Z 15 školských časopisov, ktoré postúpili do užšieho výberu a boli tak zobrazené vo videu, verejnosť rozhodla, že z atraktívnych finančných výhier, v celkovej hodnote až 10 000 eur, sa tento rok potešia tieto škôlky a školy:

  1. miesto: ZŠ Jazernica, žiaci 1. – 4. ročník – 1 484 hlasov (výhra 3 500 eur),
  2. miesto: MŠ Zvedavá včielka, Štefanov nad Oravou, trieda Včielky – 1 129 hlasov (výhra 2 500 eur),
  3. miesto: ZŠ s MŠ Zuberec, ŠKD – 1. odd. (prvý ročník) – 678 hlasov (výhra 1 500 eur),

  4. miesto:ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej, trieda 4. A – 503 hlasov (výhra 500 eur),
  5. miesto: ZŠ a MŠ Likavka, trieda 2. A – skupina Aktivistky – 287 hlasov (výhra 500 eur),
  6. miesto: ZŠ s MŠ Čimhová, žiaci 1. – 4. ročníka – 284 hlasov (výhra 500 eur),
  7. miesto: ZŠ s MŠ Oravský Podzámok, trieda 1. A – 272 hlasov (výhra 500 eur),
  8. miesto: ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec, žiaci 3. A, 3. B a 4. B – 263 hlasov (výhra 500 eur).

  Ďakujeme všetkým, ktorí za nás hlasovali. Aj keď to na nové preliezky nestačí, výhra nás veľmi potešila.

 • Dajme spolu gól

  V týchto dňoch sme ukončili aktivity projektu Dajme spolu gól, o ktorom sme Vás už informovali. Všetky deti, ktoré sa zúčastňovali tréningov s trénerom p. Chňapkom, dostali diplom za účasť. Budúci rok by mal projekt pokračovať, ak bude možnosť zapojiť sa, určite ju využijeme, aby sme deťom poskytli čo najviac možností na športovanie a pohyb. 

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Víťazky školského kola Hviezdoslavov Kubín - Janka Ďubašíková a Marianka Špulierová postúpili do okresného kola súťaže. Tento rok sa okresné kolo konalo úplne netradične, dištančnou formou, takže vystúpenie dievčat nahrala  p. učiteľka Maďarová a video poslala do okresného kola. Všetci sme boli milo prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že Marianka vyhrala v kategórii prózy 1. miesto a Janka v kategórii poézie 2. miesto. Do krajského kola, ktoré bude až v septembri, postupuje Marianka Špulierová. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme aj p. uč. Maďarovej, ktorá ich pripravovala. 

 • Výlet do Oravíc

  Výlet do Oravíc

  V piatok 18. júna sme sa vybrali na výlet do Oravíc. Krásu tamojšej prírody umocnilo výborné počasie a výklad nášho lesného pedagóga p. B.Gazdu. Prechádzka do Juráňovej doliny bola pre deti veľmi zaujímavá, najviac sa im páčili tie úseky cesty, na ktorých museli prekonávať prírodné prekážky, lavičky, skalné schody. Po vydarenej túre sme si poopekali špekačky a klobásu. Deti pomáhali udržiavať ohnisko, aj opekať. Veľká vďaka patrí p. Gazdovi, ktorý si na nás našiel čas, bol výborným sprievodcom a pomohol nám aj s opekačkou. 

 • Matematický klokan

  Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

  Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.

  Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

  Naši žiaci súťažili v kategóriách Klokanko 1,2,3,4. Najlepšou riešiteľkou bola Agátka Števuliaková zo 4.A, ktorá sa zaradila medzi 20% najúspešnejších súťažiacich. Úspešným riešiteľom bol aj Dávidko Ťapaj z 2.A. Všetci riešitelia získali účastnícky diplom a aj malé odmeny. 

 • Vesmír očami detí

  Jakub Polaček, žiak 1. triedy, získal za svoju výtvarnú prácu  3. miesto v regionálnom kole súťaže Vesmír očami detí. Cenu si bol prevziať v Dolnom Kubíne a jeho výkres je vystavený medzi celoslovenskými dielami vo hvezdárni v Hurbanove. K tomuto krásnemu umiestneniu  v silnej konkurencii Jakubovi gratulujeme!

 • Zmrzlinové prekvapenie

  Zmrzlinové prekvapenie

  Počas školského roka organizujeme rôzne zbery, do ktorých sa žiaci základnej školy aj deti z materskej školy veľmi aktívne zapájajú, preto sme im na dnes ako poďakovanie pripravili malé zmrzlinové prekvapenie. Cez veľkú prestávku doniesla teta zmrzlinárka zmrzlinu pre všetky deti, aby sme im dnešný pekný slnečný deň urobili ešte krajším. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolu s deťmi do našich zberov zapájajú. 

 • Hasiči v škole

  Hasiči v škole

  Zástupcovia DHZ v Čimhovej pod vedením p. S. Šálku nás v piatok 11.6. navštívili a deťom ukázali hasičskú techniku, rôzne postupy zásahu a dovolili im všeličo si aj vyskúšať. Najviac sa deťom páčilo auto a hasičské prilby. Pán Šálka pozval všetkých záujemcov o členstvo medzi mladými hasičmi v Čimhovej, aby prišli na sobotňajšie stretnutie. Ďakujeme za zaujímavé ukážky a za to, že nás hasiči chránia a pomáhajú v tých najťažších situáciách. 

 • MDD

  MDD

  V piatok 4.6. sme využili krásne slnečné počasie a oslávili sme MDD. Školáci mali pripravené rôzne súťaže, športové aktivity a hry pri penzióne Pínia, kde využili krásny priestor, aby  oslávili svoj sviatok naplno. Tento rok sme mali oproti minulým aj maličkú zmenu - nevarili sme pre deti guláš, ale za peniaze zo ZRPŠ mali všetky deti pripravenú opekačku. Špekačky, klobáska, slanina, zelenina aj chlebík všetkým dobre padli, keď si sami mohli aj opekať. Okrem toho mali ešte všetky deti aj džús. Krásne prežité dopoludnie bolo pre všetkých odmenou ku sviatku. 

 • Dajme spolu gól

  Dajme spolu gól

  Slovenský futbalový zväz v spolupráci s materskými a základnými školami realizuje projekt Dajme spolu gól. Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí. Realizáciu projektu na škole zabezpečuje kvalifikovaný tréner s platnou futbalovou licenciou. Našej škole vyšiel v ústrety kvalifikovaný tréner pán Chňapko, ktorý nám umožnil zapojiť sa do projektu. Vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu sa nemohli aktivity projektu realizovať v plánovaných termínoch na jeseň a na jar, ale so zlepšením situácie, aj s príchodom lepšieho počasia sme sa v stredu 26. mája mohli pustiť do plnenia aktivít. Pán Chňapko spolu s koordinátorkou projektu p. uč. Gočalovou pripravili všetko potrebné, aby mohli prváci na školskom dvore absolvovať prvý, veľmi  zaujímavý a aktívny tréning. 

  Pozrite si fotoalbum!

 • Finančná gramotnosť

  Štyria študenti zo spojenej školy v Tvrdošíne spestrili a zatraktívnili v stredu 26. mája hodinu matematiky našim tretiakom a štvrtákom. Prijali sme ich ponuku a umožnili sme im naučiť žiakov hospodáriť s eurami pomocou hrových a kreatívnych aktivít. Cieľom hodiny bolo ukázať žiakom ako majú ekologicky a ekonomicky myslieť. Na hodinách si spolu vyrobili nálepky na perá a tiež porovnávali ceny keksov, okrem toho sa naučili piecť domáce keksíky, ktoré sú zdravšie a ich výroba je lacnejšia ako cena kupovaných keksov. Ďakujeme šikovným študentom Veronike Dúbravskej, Andrei Pepuchovej, Márii Janolovej a Petrovi Múdremu za ich milý prístup a príjemný zážitok pre našich žiakov. 

  Viac vo fotogalérii

 • Pokyn zriaďovateľa od 8.3.2021

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Pytagoriáda - okresné kolo

  13. apríla sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili okresného kola celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešní riešitelia z triedneho kola postúpili do okresného kola, ktoré sa tento rok konalo  elektronickou formou. Zo šiestich žiakov boli štyria úspešní. Najväčšiu radosť nám urobil tretiak Dušan Lupták, ktorý sa  umiestnil na krásnom treťom mieste. Šikovným počtárom blahoželáme! 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Druhého marca sme sa započúvali do umeleckého slova prostredníctvom ukážok poézie a prózy v podaní našich žiakov. V školskom kole recitačnej súťaže  sa  v kategórii poézie a prózy predstavilo spolu 16 recitátorov zo všetkých štyroch ročníkov. odborná porota zložená z učiteliek základnej školy si všetkých súťažiacich pozorne vypočula a rozhodla nasledovne:poézia - 1. miesto Janka Ďubašíková, 2. miesto Matúš Števuliak, próza - 1. miesto Marianna Špulierová, 2. miesto Ester Dudová, 3. miesto Tomáš Viktor a Václav ĎubašíkVšetci zúčastnení boli odmenení diplomom aj vecnými cenami. Výhercom blahoželáme.

   

 • Deň vody

  Deň vody

  22.marca si milióny ľudí na celom svete pripomínajú sviatok Svetové ho dňa vody. Jednou zo základných potrieb je voda. Napriek tomu, že celkové zásoby vody sa vďaka kolobehu vody v prírode javia ako nevyčerpateľné, závisia od regionálneho členenia a potenciálneho znečistenia- preto musí byť jednou z priorít ľudstva ochrana vodných zdrojov a udržateľnosť vodné cyklu. Svetový deň vody má za úlohu pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti. V škole sme sa venovali vode vo všetkých ročníkoch a na všetkých vyučovacích hodinách. Prezentácie, hry, kvízy, rozprávky, pojmové mapy, pracovné listy, pokusy aj ochutnávka vody - to všetko pripravili vyučujúce pre žiakov, aby si spoločne uvedomovali význam vody. Voda sa objavovala aj v matematických úlohách, v príbehoch a vetách na slovenskom jazyku, nechýbali piesne o vode. Veríme, že sme našim tematickým dňom prispeli, aspoň malou kvapkou, k ochrane životného prostredia.  

 • Jarná škola

  Keďže sme kvôli zlej epidemiologickej situácii boli celý január doma a vyučovanie prebiehalo len dištančne, využili sme možnosť otvoriť počas jarných prázdnin JARNÚ ŠKOLU. Prihlásilo sa 20 detí, pravidelne ju počas týždňa navštevovalo priemerne 16 detí. Celý týždeň si žiaci hravou formou precvičovali už nadobudnuté vedomosti z matematiky aj slovenčiny. preskúmali rozličné prírodné zákonitosti pomocou zaujímavých pokusov, dramatizovali rozprávky, dozvedeli sa niečo aj o tradičných oravských remeslách. Jarná škola sa páčila deťom, pani učiteľkám aj rodičom. V piatok mali všetci veľa pekných spomienok a domov odchádzali s úsmevom. 

 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Všetkovedko je súťaž, v ktorej sú otázky zo všetkých oblastí, s ktorými  sa deti doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Zúčastniť sa môžu deti z celého Slovenska. Z našej školy sa prihlásilo 10 žiakov. V 12. ročníku súťaže sa najviac darilo štvrtáčke Agátke Števuliakovej, ktorá sa zaradila medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov a získala titul a diplom VŠETKOVEDKO aj peknú cenu. Okrem toho bola aj najúspešnejšou súťažiacou školy a získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Výborným súťažiacim bol aj druhák Dávidko Ťapaj. Podobne ako Agátka, aj on získal diplom VŠETKOVEDKO aj peknú cenu. Ostatní zúčastnení žiaci získali diplom VŠETKOVEDKO UČEŇ.

 • Oznam - nástup od 22.2.2021

  Vážení rodičia,

  od pondelka 22. februára po jarných prázdninách,opäť potrebujú všetky deti pri nástupe do materskej aj základnej školy  vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom, okrem iného,  potvrdí jeden z rodičov, že má negatívny test na Covid -19 nie starší ako sedem dní. Stále je možnosť podávať vyhlásenia elektronicky cez edupage, ale aj písomne - vtedy tlačivo odovzdáte pri vstupe do školy. 

  Prajem Vám príjemný zvyšok jarných prázdnin.

  Marianna Dreveńáková, R.Š.

   

 • Karneval

  Posledný deň pred jarnými prázdninami sme si osladili výbornými šiškami, ktoré sú každoročnou súčasťou nášho karnevalu. Aj keď bol tohtoročný karneval trochu iný, pretože si ho každá trieda organizovala samostatne, vôbec nebol horší. Deti boli od rána oblečené v maskách a v triedach  sa spoločne zabávali pri najrôznejších aktivitách, ktoré boli zábavné, veselé aj poučné. Všetky masky boli krásne a preto boli rovnako aj odmenené. Mamičky z Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Čimhová sa postarali o pekné darčeky. Deti dostali karty aj rúško. Pomohli nám aj tety kuchárky a teta školníčka, ktoré sa postarali o šišky a čaj. Ďakujeme všetkým rodičom, že pre deti pripravili  masky,  aj keď sú zaneprázdnení a požičovne masiek nefungovali. 

 • Zber mobilov - vyhodnotenie

  Minulý rok sme sa už druhýkrát zapojili do zberovej akcie Zbieram, zbieraš, zbierame, ktorú vyhlásili Recyklohry v spolupráci so spoločnosťou Orange. Súťaž bola vyhlásená na podporu a propagáciu zberu starých mobilných telefónov. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali našim žiakom Recykláčom konať dobro v prospech životného prostredia. Vyzbierali 127 mobilov. Najviac sa darilo vlaňajším prvákom, dnes už druháci. Dvaja z nich boli aj odmenení. M. Garbiar nazbieral 61 mobilov a získal tablet. Matejko Janiga nazbieral 44 mobilov a odmenou mu za to bola pekná kniha. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Čimhová 6, 02712
 • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
  MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022