• Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v ŠKD

    • Milí rodičia!

     Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 10 Eur na základe VZN č.2/2020.  VZN_2_2020_k_VZN_c._1_2019_poplatky_MS_SJ_SKD(1).pdf

     Sumu posielajte na  č. účtu SK29 0200 0000 0019 5125 3753, vždy do 15. dňa v mesiaci. Ako názov platiteľa udávate Vaše meno, teda meno rodiča. V kolónke info pre príjemcu zadáte: meno dieťaťa, ŠKD/mesiac (napr. Jožko Mrkvička, ŠKD/3).

     Ďakujeme

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje