Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   prvá druhá
  3. ročník   tretia
  4. ročník   štvrtá
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2022.0.1318 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Čimhová 6, 02712
  • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
    MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022