Navigácia

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  V utorok 25.1. popoludní sme si vypočuli deväť žiakov 2. -4. ročníka, ktorí sa najlepšie pripravili na prednes slovenských povestí. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a postup do okresného kola je určený tým, ktorí sa umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórii.

  1. kategória: 1. miesto - Tomáš Viktor, 3.A, 2. miesto - Karolína Prídavková, 2.A, 3. miesto - Matúš Svorník,3.A a Ema Dudová, 2.A

  2. Kategória: 1. miesto - Marianna Špulierová, 4.A, 2. miesto - Matúš Števuliak, 4.A, 3. miesto - Janka Ďubašíková, 4.A

  Všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

 • Školský semafor - aktualizovaný

  skolsky_semafor.pdf​​​​​​​

 • Vianočné vystúpenie

  Aj keď ani tento rok nemohli deti vystúpiť so svojím vianočným programom pred svojimi rodičmi priamo v škole, pripravený program pani učiteľky natočili a videá  poslali rodičom, aby sa aspoň na diaľku potešili z krásnych piesní, tancov, scénok aj vinšov v podaní malých hercov -  detí z našej materskej a základnej školy. Pripravený program bol veľmi pestrý, farebný a bohatý. Ponúkame Vám z neho aspoň niekoľko ukážok.

 • Vianočné pečenie

  S blížiacimi sa sviatkami vchádzajú do našich domovov rôzne vône, ktoré nám ich pripomínajú. Bez vône medovníkov si ani v škole nevieme Vianoce predstaviť. Okrem vianočnej výzdoby sa musí škola rozvoňať medovníkmi, ktoré pečú všetky deti spolu so svojimi pani učiteľkami. Trinásty december bol tým dňom, keď sa v jedálni vystriedali všetky triedy, aby si mohli napiecť vlastné perníky. Krásnymi formičkami najrôznejších tvarov si ich deti povykrajovali a dali piecť. Pri pečení nám pomáhala teta školníčka, ktorá sa každý rok stará o to, aby mali perníky krásnu zlatistú farbu. Teraz sa už budeme celý týždeň touto vianočnou dobrotou hostiť, ale zopár perníkov deti donesú aj domov, aby sa podelili aj so svojimi blízkymi. 

 • sv. Mikuláš

  Na sviatok sv. Mikuláša na našu školu nezabudol a navštívil nás Mikuláš s plným batohom darčekov pre deti materskej aj základnej školy. Najskôr sa prihováral a rozdával darčeky v materskej škole. Škôlkari si pre neho pripravili pekný program, ktorým sa Mikulášovi poďakovali za návštevu aj sladké darčeky. V základnej škole si Mikuláš vypočul piesne a básne od všetkých žiakov, nezabudol ani na spoločné modlitby a rozdávanie darčekov. Deti si jeho návštevu užívali, mali z neho radosť a rady sa sním aj porozprávali. 

 • Prekrytie horných dýchacích ciest

  Vážení rodičia!

  Podľa VYHLÁŠKY 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, majú opäť povinnosť prekrytia aj deti, ktoré navštevujú základnú školu.

  Prosím Vás, aby už zajtra, t.j. v piatok 26. 11., mali všetky deti v škole rúško.

  Ďakujem za porozumenie!

  vyhlaska_262.pdf


 • Bubnovačka

  November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

  Bubnovali aj deti z našej materskej a základnej školy. Využili na to rôzne zábavné pomôcky a techniky, pri ktorých sa zabavili, a zároveň poslali do sveta svoj HLAS. 

   

 • Eko-šarkaniáda

  Pravidelne si v našej materskej a základnej škole v jeseni vyrábame šarkany z odpadových eko-materiálov. Každý rok sa deťom podarí vytvoriť krásnych šarkanov z najrôznejších odpadov. 

 • Záložka do knihy spája školy

  12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní,  je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Našou partnerskou školou bola v tomto školskom roku Základní a mateřská škola z Čisté u Litomyšle. Navzájom sme si vymenili pekné záložky, listy aj knihy, ktoré si budeme čítať v jazyku partnerskej školy. Pani učiteľka Věra Kladivová z našej partnerskej školy bola výbornou koordinátorkou, vďaka nej bola spolupráca bezproblémová a veľmi milá. Prostredníctvom emailov sme vymieňali krátke pozdravy, navzájom sme naše školy poznávali. Koordinátorkou projektu za našu školu je p. uč. Dreveňáková. Deti sa pekným záložkám potešili a s obľubou ich vo svojich učebniciach a knihách využívajú. 

 • Vystúpenie pre starkých

  V spolupráci so zriaďovateľom Obcou Čimhová vystúpili naši žiaci z dramatického krúžku pod vedením p. učiteľky Števuliakovej v kostole sv Imricha.Posledná otóbrová sobotná sv. omša bola venovaná starkým z obce. Pri príležitosti októbrovej spomienky na starších po sv. omši vystúpili žiaci s detským muzikálom Janko a Marienka. Vystúpenie spríjemnilo našim babkám a dedkom sobotné dopoludnie a pripomenulo im, že ich máme radi a myslíme na nich. 

 • Deň zvierat

  Deň zvierat

  Svetový deň zvierat je 4. október. My si s deťmi každoročne pripomíname tento deň tým, že si môžu na jednu hodinu doniesť do školy svoje domáce zvieratko. Cieľom je vštepovať do detí poslanie tohto dňa:

  • Oslava života zvierat v každej podobe,
  • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
  • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
  • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.
 • Jesenné tvorenie

  Jesenné tvorenie

  Z jesenných plodov, ktoré nosili posledné dva týždne deti do školy, si v piatok 8. októbra v triedach s triednymi učiteľkami vyrábali výrobky najrôznejších tvarov a chutí. Celá škola rozvoniavala od jablkových a cuketových koláčov, ktoré vypekali tretiaci a štvrtáci, prváci s druhákmi vsadili na overenú chuť chrumkavých hranoliek z čerstvých zemiakov. Všetci sa navzájom ponúkli a ochutnali svoje jedlá. Okrem toho vznikli vo všetkých triedach krásne jesenné výrobky, ktoré nám budú školu zdobiť ešte nejaký čas. 

 • Plody jesene

  Plody jesene

  Opäť je tu jeseň a s ňou naša výzva, aby deti a žiaci nosili do školy zaujímavé jesenné plody, ktoré budeme spoločne poznávať, ochutnávať, spracovávať rôznymi spôsobmi, ale predovšetkým sa z nich budme TEŠIŤ.

  ĎAKUJEME!

 • Do školy na bicykli

  Aj naša škola sa opäť zapája do kampane Do školy na bicykli, ktorá sa realizuje od 27.septembra do 8. októbra 2021. 

  Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri dochádzaní do školy. Okolie našich škôl je čoraz vo väčšej miere obliehané automobilmi. Deti pri vstupe do školy dýchajú znečistený vzduch a čelia stresovým a často nebezpečným situáciám. Školské dvory sa nám pomaly menia na parkoviská. Takto by predsa nemali vyzerať školy 21. storočia! Kampaň pre podporu prirodzenej a zdravej školskej mobility nie je len súťažou. Ponúka riešenia, príklady dobrej praxe zo škôl na Slovensku a príbehy, ktoré rozbicyklovali školy. Viac nájdete na webe kampane www.doskolynabicykli.sk a na sociálnych sieťach. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, organizátorom je Cyklokoalícia. Partnerom kampane je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • Kreslíme Tatry

  V rámci mikroprojektu "Úloha Euroregiónu Tatry"- v šírení kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia sa v júli naše deti zúčastnili súťaže Kreslíme Tatry. Odmenení boli: J.Lupták, J. Ďubašíková a M.Stas.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  2. septembra sme začali školský rok 2021/2022. Ráno o 9,00 sme sa stretli na sv. omši, a potom pokračoval program v škole a v triedach s triednymi učiteľkami. Tento deň bol najdôležitejší pre prvákov, takže sme sa snažili pripraviť im pekné darčeky a náležite ich aj privítať, aby si svoj prvý deň v škole dlho pamätali a v dobrom naň spomínali. Keďže opatrenia neumožnili vstup do školy aj pre rodičov a príbuzných ostatných žiakov - okrem prvákov, zverejňujeme príhovor riaditeľky školy, aby ste s nami aspoň na diaľku mohli dýchať atmosféru prvého školského dňa. 

   Vážení dospelí, milí žiaci!

  Dovoľte mi, aby som Vás privítala v školskom roku 2021/2022. Prvý deň nového školského roka, je vždy žiakov i  učiteľov výnimočnou udalosťou. Každoročný kolobeh školských rokov sa začína žiakmi 1. ročníka a v našej škole končí žiakmi štvrtého ročníka.

  V prvom rade obraciam na našich prváčikov. Je to pre vás veľká zmena, väčšina z Vás je iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rada by som túto chvíľu využila na to, aby som Vás povzbudila.

  Naša škola sa totiž snaží byť miestom, kde  sa deti budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť uzdu svojej fantázii, pričom ich výsledky bude mať kto oceniť. Zároveň chcem sľúbiť, že sa Vám budú venovať chápavé pani učiteľky, ktoré vás nebudú len učiť čítať a písať, ktoré vám dajú základy z matematiky, naučia vás, kotúle, čítanie z mapy a vyrozprávajú vám zaujímavé príbehy, ale najmä budú k vám ľudské a vo svojej práci trpezlivé. (predstavenie učiteliek a vychovávateľky + nepedagogickí zam.) Predstavenie prvákov, darčeky.

  Vážené kolegyne, milí rodičia!

  Prajem vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov.

  Chcem takisto pozdraviť rodičov našich žiakov, ktorí dôverujú našej základnej škole a zverili nám svoje deti do 1. ročníka. Verím, že budeme spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov. Oni budú vyjadrením našej úspešnosti a nášho spoločného snaženia a viery v zmysel vlastnej práce.

  Predošlé 2 školské roky preverili naše schopnosti reagovať na zložitú rýchlo sa meniacu situáciu. Aj ten nadchádzajúci nebude ľahký. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 chcem všetkých vyzvať k tomu, aby sme boli ohľaduplní, nápomocní, trpezliví, a tak spoločne zvládli situácie, ktoré nám budúcnosť prinesie.

  Nový školský rok nám prináša nejaké novinky, spomeniem len niekoľko z nich:

  Prváci a druháci budú spojení v jednej triede.

  ŠKD bude mať samostatnú miestnosť na poschodí.

  Zriadili sme čitateľsko - relaxačný kútik

  Prajem všetkým našim žiakom veľa úspechov a šťastia v novom školskom roku 2021/2022 spolu s pevným odhodlaním vydať zo seba všetko najlepšie a prezentovať tak nielen seba, ale i našu ZŠ s MŠ Čimhová. 

 • Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

  Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021
  •  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

    

   Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

   • ak je rodina v hmotnej núdzi,

   alebo

   • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

   alebo

   • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus.

    

   Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

   1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny .
   2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny .
   3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie.

   Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do školy a preukázať sa nimi v čase od 16.8. 2021 do 24. 8. 2021 u p. Brnčovej do 13. hod., alebo poslať poštou.

   Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

   Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

   V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať  školu na zscimhova6@gmail.com

    

   Mgr. M. Dreveňáková

 • Prázdniny

    Všetkým Vám prajeme krásne leto. 

 • Koniec šk. roka 2020/2021

  Vážení dospelí a milé deti!

  Posledný júnový deň sme sa so školským rokom 2020/2021 rozlúčili sv. omšou a teraz na na slávnostnom zhromaždení je určite na mieste trošku zhodnotiť snahu našich detí a žiakov a povedať pár slov na záver, poďakovať sa všetkým za vykonanú prácu. Na dva mesiace sa zavrú brány školy (v materskej škole na mesiac) a deti, žiaci aj učitelia majú pred sebou niekoľkotýždňový oddych.

  V materskej škole ukončí predprimárne vzdelávanie 5 detí – inak povedané máme pripravených 5 nových prváčikov, ktorí zasadnú v septembri do školských lavíc. Ale chválu si zaslúžia všetky deti v materskej škole a ich pani učiteľky. Už takmer pred mesiacom sme sa rozlúčili s p. učiteľkou Kabáčovou, ktorá sa k nám už v septembri nevráti - čakajú ju rodičovské radosti aj starosti.

  V základnej škole všetci žiaci prospeli, nikto neprepadol, nikto nemal zníženú známku zo správania. Máme 2 šikovných žiakov, ktorí mali počas všetkých štyroch rokov samé jednotky a dostanú pochvalu riaditeľky školy. Všetkým žiakom patrí poďakovanie za ich snahu a úsilie. Ak niektorí nie ste so svojimi výsledkami spokojní, s novým školským rokom budete mať nové šance a príležitosti zlepšovať sa.  

  Najťažší rok v základnej škole majú za sebou  prváci. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti a disciplínu, ale podarilo sa im to. Štvrtáci sa s nami o chvíľu rozlúčia,  Chodili k nám do materskej školy a 4 roky do základnej školy. Všetci ste nám prirástli k srdcu, ale najviac Vašej triednej pani učiteľke, ktorá s Vami prežila veľa pekných aj ťažších chvíľ, ale ako ju poznám, bude na Vás všetkých spomínať len v dobrom a navždy budete ukrytí v jej spomienkach.  Prajem Vám veľa úspechov v nových školách, veľa dobrých kamarátov a hlavne veľa síl a zdravia, aby ste smelo prekonávali nové výzvy.  Poďakovanie patrí všetkým členom pedagogického zboru – tento školský rok bol kvôli covidovým opatreniam opäť iný, ale s mojimi šikovnými kolegyňami pedagogickými aj nepedagogickými sme ho opäť výborne zvládli. Aj napriek tomu, že školský rok nebol až taký bohatý na súťaže, opäť sme mali veľa úspechov a naši žiaci získavali ocenenia v rôznych súťažiach. Novinkou bol projekt Dajme spolu gól, vďaka ktorému prváci, ale ja niektorí druháci a tretiaci zažili super futbalové tréningy a škola získala veľa užitočného náradia. Úspešní sme boli aj v projekte Čítame radi a vďaka tomu sa v novom školskom roku môžete tešiť na novú oddychovú zónu s peknými novými knihami a všeličím iným. Ešte raz ďakujem za usilovnú prácu všetkým pani učiteľkám, ale zvlášť p. učiteľke Kéryovej, s ktorou sa dnes tiež lúčime. Chcem adresovať slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime. A vďaka patrí aj nášmu zriaďovateľovi.

  Záverečné poďakovanie posielam rodičom – ďakujeme všetkým, ktorí svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu vychovať z detí a žiakov zodpovedných ľudí s vlastným názorom.

  Všetkým prajem veľa oddychu, málo starostí, veľa zdravia, zodpovednosti. V materskej škole pokračuje prevádzka do 30. júla  a potom sa stretneme vo štvrtok 4. septembra 2021.

                                                                                        Mgr. Marianna Dreveňáková, riaditeľka školy

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Rozlúčka so štvrtákmi

  Pravidelne sa so štvrtákmi a predškolákmi lúčime v posledný júnový týždeň na neformálnom stretnutí na školskom dvore. Tento rok  to nebolo inak, chýbalo len spanie v škole, ktoré sme kvôli epidemickým opatreniam vynechali. Stretnutie bolo od 18,00 do 22,00 a všetci zúčastnení - pani učiteľky, rodičia, štvrtáci aj predškoláci sa výborne zabavili, posedeli si a najmä pospomínali na pekné chvíle, ktoré už čoskoro vystriedajú nové zážitky v nových prostrediach. Všetkým štvrtákom aj predškolákom prajeme úspešný štart do ďalšej etapy života!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Čimhová 6, 02712
 • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
  MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022