Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dramatický krúžok
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Pracovné vyučovanie PCV
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Športový krúžok1
Športový krúžok2
Tanečný krúžok
Telesná a športová výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1318 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Čimhová 6, 02712
  • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
    MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022