• Členovia

    •  

     predseda

     Ing. Lenka Šálková

      

     podpredseda Janka Šimalová  

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Andrea Maďarová

      

      

     Mgr. Jana Dudová

      

     ostatní zamestnanci

     Mária Romaňáková

      

     zástupcovia rodičov

     Ing. Lenka Šálková

      

      

     Janka Šimalová

      

      

     Mgr. Martina Lieskovská

      

      

     Ing. Jana Ďubašíková

      

     zástupca zriaďovateľa

     Edita Maťusová

      

      

     Ing. Daniela Tretinová

      

      

     Daniela Kéryová

      

      

     Ing. Michal Šimaľa

      

      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje