• Profil školy

    • Sme školou pre I.stupeň ZŠ, ktorá je integrovaná s MŠ. Sídlime 6 km od Trstenej v obci Čimhová s počtom obyvateľov 640.

     Štatutárom školy je Mgr.Marianna Dreveńáková. Počet žiakov je 53. V škole učia 4 učiteľky a riaditeľka. Popoludní pracuje na škole ŠKD a ponúkame aj prácu v ZÚ. V škole máme aj ŠJ, kde je vedúcou p. A.Brnčová. V ŠJ sa stravuje 100 stravníkov.

     Naša škola ponúka rodičom a žiakom výchovno-vzdelávací program, v ktorom majú možnosť získať nasledovné spôsobilosti a životné zručnosti:

     *   sebapoznania,sebadôvery a sebaúcty,

     *   pracovať s chybou a priznať si ju,

     *   zodpovednosti za svoje učenie,

     *   vedieť sa realizovať, presadiť,

     *   uznať iných a spolupracovať,

     *   spolucítiť s inými,

     *   vedieť sa dohodnúť a dodržiavať stanovené pravidlá,

     *   byť tvotivý,

     *   vedieť sa učiť,

     *   vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať,

     *   čítať s porozumením a veideť použiť získané informácie,

     *   veideť aplikovať získané vedomosti a zručnosti v živote,

     *   mať rozvinuté všetky poznávacie funkcie,

     *   vedieť používať počítač na učenie sa,

     *   vedieť si zastať svoj postoj a názor.

      

     Uprednostňujeme zážitkové učenie , darí sa nám objavovať a podchytiť talenty, ako aj pomáhať a dvíhať sebavedomie slabším a slabým žiakom.
     V každej triede vyučujeme AJ, informatiku a tiež je v každej tirede učebňa Lego- dacta. Žiaci našej škole využívajú možnosť navštevovať ZUŠ v Trstenej, Liesku, alebo v Tvrdošíne.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje