Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, elektronická prihláška pomôže urýchliť aj zjednodušiť proces zápisu údajov Vášho dieťaťa do nášho elektronického systému. Zadávanie údajov je jednoduché a prehľadné. 

Všetky údaje, ktoré zadáte, podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov (v texte prihlášky).

Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu mien a rodného čísla, aby ste v budúcnosti predišli nepríjemnostiam v osobných údajoch.

Prihlášku môžete neskôr opraviť. Odporúčame prihlášku vyplniť a skontrolovať. Prihlášku vytlačíme priamo na zápise v našej škole, kde ju podpíšu obidvaja rodičia (prípadne jeden so splnomocnením, ktoré je možné stiahnuť si  pod textom s informáciami o zápise).

Ak budete pre Vaše dieťa žiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky), oznámte nám, prosím, túto informáciu v POZNÁMKE.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za Váš záujem o našu školu!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje