• Oznam

    •  

     Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Čimhová  oznamuje rodičom, že

     zápis  do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční

     v budove ZŠ s MŠ Čimhová dňa 24.4.2017

      / t. j. pondelok /

     o 14,00 hod. v prvej triede.

     Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

     1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2017 šiesty  rok veku. Ide teda o deti narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011.   Zápisu sa zúčastnia spolu s dieťaťom aj tí rodičia, ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku do školy odložiť.

     2. Rodič vyplní  zápisný list dieťaťa, ktorého tlačivo dostane v materskej škole alebo v základnej škole. Tlačivo si môže stiahnuť aj na www.zscimhova.edupage.sk v časti Dokumenty školy – žiadosti.

     3. Rodič prinesie k zápisu občiansky preukaz, kópiu rodného listu dieťaťa, kópiu  kartičky  poistenca dieťaťa  a peniaze potrebné na zakúpenie niektorých pomôcok.

     4.Na zápis sa dostaví rodič / zákonný zástupca/ aj s dieťaťom.

                                                                                                                                            

                                                                                                                Mgr. Marianna Dreveňáková, r.š.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje