Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zscimhova6@gmail.com alebo ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022

 
Pozícia:

Zástupkyňa pre MŠ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
-požadované vzdelanie v súlade so zákonom 317/2009 a s vyhláškou 437/2009
-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v odbore predprimárne vzdelávanie
-absolvovanie 1. atestácie
Iné požiadavky:
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka
-znalosť príslušnej legislatívy
-organizačné a riadiace schopnosti
-osobnostné a morálne predpoklady
-práca s počítačom

Žiadosť spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15.06. 2019 na adresu : Základná škola s materskou školou Čimhová, Čimhová 6, 02712 Čimhová alebo mailom na zscimhova6@gmail.com
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Čimhová 6, 02712
  • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
    MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022