• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Zástupkyňa pre MŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady:
    -požadované vzdelanie v súlade so zákonom 317/2009 a s vyhláškou 437/2009
    -najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v odbore predprimárne vzdelávanie
    -absolvovanie 1. atestácie
    Iné požiadavky:
    -bezúhonnosť
    -zdravotná spôsobilosť
    -ovládanie štátneho jazyka
    -znalosť príslušnej legislatívy
    -organizačné a riadiace schopnosti
    -osobnostné a morálne predpoklady
    -práca s počítačom

    Žiadosť spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15.06. 2019 na adresu : Základná škola s materskou školou Čimhová, Čimhová 6, 02712 Čimhová alebo mailom na zscimhova6@gmail.com
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje