Navigácia

Rada školy

Členovia

 

predseda

Mgr. Martina Lieskovská

 

podpredseda Janka Šimalová  

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrea Maďarová

 

 

Mgr. Jana Dudová

 

ostatní zamestnanci

Mária Romaňáková

 

zástupcovia rodičov

Mgr.  Martina Lieskovská

 

 

Janka Šimalová

 

 

Ing. Lenka Šálková

 

 

Ing. Jana Ďubašíková

 

zástupca zriaďovateľa

Edita Maťusová

 

 

Ing. Daniela Tretinová

 

 

Daniela Kéryová

 

 

Ing. Michal Šimaľa

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Čimhová 6, 02712
  • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
    MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022