Navigácia

Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v ŠKD

Milí rodičia!

Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v ŠKD vo výške 10 Eur na základe VZN č.2/2020.  VZN_2_2020_k_VZN_c._1_2019_poplatky_MS_SJ_SKD(1).pdf

Sumu posielajte na  č. účtu SK29 0200 0000 0019 5125 3753, vždy do 15. dňa v mesiaci. Ako názov platiteľa udávate Vaše meno, teda meno rodiča. V kolónke info pre príjemcu zadáte: meno dieťaťa, ŠKD/mesiac (napr. Jožko Mrkvička, ŠKD/3).

Ďakujeme

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Čimhová 6, 02712
  • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
    MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022