• Šaliansky Maťko - 3. miesto v OK

     • V okresnom kole nás reprezentovali víťazi školského kola - Karolína Prídavková a Tomáš Viktor. Konalo sa 26. januára v Základnej škole Márie Medveckej v Tvrdošíne. Veľkú radosť nám urobilo 3. miesto Karolíny Prídavkovej. Blahoželáme jej aj pani učiteľke Števuliakovej, ktorá ju pripravovala. Obidvom účastníkom ďakujeme z peknú reprezentáciu školy. 

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • V školskom kole prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko sme si vypočuli šiestich súťažiacich v dvoch kategóriách, ktorí sa umiestnili nasledovne: 1. kategória - 1. miesto - Karolína Prídavková, 2. miesto - Lucia Šálková, 3. miesto - Ema Dudová                                                                                                                                                                                                      2. kategória - 1. miesto - Tomáš Viktor, 2. miesto - Matúš Svorník, 3. miesto  - Viktória Janigová.                                                                                                                                    Všetkým zúčastneným blahoželáme a výhercom prajeme veľa šťastia v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. 

       

     • Vystúpenie v Dome Charitas sv. Františka z Assisi

     • Vo štvrtok 12. januára si naši tretiaci spolu s triednou p. učiteľkou Števuliakovou dohodli stretnutie v Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej. Naši tretiaci klientom koledovali, ale aj spievali ľudové piesne, aby im spríjemnili deň. Ďakujeme za vrelé privítanie p. riaditeľke Anne Parcovej aj ostatným zamestnancom. Cítili sme sa s nimi aj s klientmi Charity veľmi príjemne.

     • Stravné

     • OZNAM - zmena výšky stravného od 01.02.2023

         V zmysle VZN 1/2023 Vám oznamujeme, že od 01.02.2023 sa mení výška stravného nasledovne:

       

            MŠ CD bez dotácie         48,00€                                              ZŠ bez dotácie            40,00€

            MŠ CD s dotáciou         22,00€                                              ZŠ s dotáciou                 14,00€

            MŠ PL bez dotácie           41,00€  

            MŠ PL s dotáciou             15,00€

       

            CD - celodenná strava

            PL - poldenná strava

     • Školský ples

     • Srdečne Vás pozývame na školský ples. Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii riaditeľky školy. 

     • Vianočná besiedka

     • V piatok 16. decembra sme sa popoludní stretli pri vianočnom programe, ktorý pripravili deti základnej a materskej školy spolu so svojimi vyučujúcimi. Program bol pestrý, zábavný aj poučný. Veľa detí sa ho nemohlo zúčastniť, pretože práve ležali pre chrípku v posteliach, ale my všetci sme vedeli, že aj oni sa na vystúpenie pripravovali. Krásnu atmosféru ešte umocnili medovníčky, ktoré napiekli deti a ponúkali všetkých návštevníkov, rovnako aj malý vianočný darček, ktorý bol pre každého pripravený.

    • Pečenie medovníkov
     • Pečenie medovníkov

     • Pondelkové ráno 12. decembra bolo pre deti trochu netradičné, pretože škôlkari začínali svoj deň v jedálni, kde so svojimi pani učiteľkami piekli medovníčky. Podmanivá vôňa pečenia, vianočná hudba a dobrá nálada sprevádzali všetkých celé dopoludnie. Po škôlkaroch piekli svoje medovníky aj žiaci základnej školy. Medovníky sú vydarené a  pripravené na vianočnú besiedku aj na vianočné dopoludnie pre všetky deti. 

    • sv. Mikuláš
     • sv. Mikuláš

     • V utorok 6. decembra všetky deti v materskej aj v základnej škole od rána netrpezlivo očakávali príchod sv. Mikuláša. Mikuláš nesklamal a prišiel do školy medzi deti o 10. hodine spolu so svojimi pomocníkmi - anjelmi. Stretnutie bolo na chodbe na prízemí školy. Deti si pripravili so svojimi p. učiteľkami pre sv. Mikuláša pekný program plný piesní a básní. Mikuláš všetky deti odmenil a poďakoval za pekné privítanie.

       

     • Vianočné divadlo v Trstenej

     • Dňa 1.12. 2022 ZŠ s MŠ Čimhová odštartovala vianočné obdobie divadelným predstavením "Škriatkovsky dobré Vianoce" v Trstenej. Deťom priblížili deň Vianoc a jeho atmosféru traja škriatkovia - Fifo, Luna a Puko. Vtipnými akrobatickými kúskami nás zabávali počas celého vystúpenia. Deti mali možnosť si niektoré akrobatické kúsky aj  vyskúšať, z čoho mali najväčšiu radosť. Vystúpenie škriatkovia ukončili spoločným vyzdobením vianočného stromčeka a prianím pokojných sviatkov v našich rodinách.  

     • Bubnovačka

     • DETI TICHO PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

      S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom a Českom už v 9. ročníku 18. novembra 2022, v čase 10:00 – 11:00, aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a Klára Laurenčíková, splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva.

      Počas minulých rokov sa do podujatia zapojilo viac ako 132 000 detí a dospelých.

      Deviaty ročník Bubnovačky sme si ani my v škole opäť nenechali ujsť a z celej sily sme si všetci spolu zaspievali aj zabubnovali so všetkým, čo si deti doniesli,m alebo len tak našli vo svojom okolí. 

     • Maxík

     • Už druhý školský rok pracujú žiaci 4.A s časopisom Maxík. Celý si ho prečítajú a splnia zadané úlohy. V septembrovom čísle boli úspešní v redakčnej súťaži "MLADÝ PRAUNIK" a získali peknú knihu aj diplomy. 

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami  a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie,a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. Našou partnerskou školou bola v 13. ročníku Základní a materská škola Ústí. Spolupracovalo sa nám výborne. Naši žiaci dostali od žiakov z partnerskej školy pekné záložky aj knihy a časopisy o ich kraji. My sme našim kamarátom z Ústi tiež poslali záložky, ukaážky našich školských časopisov aj peknú knižku od Márie Ďuríčkovej -Danka a Janka. Navzájom sme si vymenili listy, v ktorých sa deti pozdravili a niečo o svojich školách napísali. Koordinátorkami projektu boli Mgr. Rychnovská a Mgr. Dreveňáková.

    • Súťažíme v jazykoch s WocaBee
     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!Držíme im v súťaži palce!

    • SČK - prednáška o prvej pomoci
     • SČK - prednáška o prvej pomoci

     • Utorkové dopoludnie 25..10. sa nieslo v znamení malých záchranárov. Všetky deti od najmladších škôlkarov až po najstarších štvrtákov sa v dvoch cykloch zúčastnili prednášky, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami základov prvej pomoci. Deti si pod vedením inštruktorky SČK v Dolnom Kubíne a jej asistentiek vyskúšali obväzovanie rany, použitie trojrohej šatky pri zlomeninách, prvú pomoc pri dusení, ale aj masáž srdca  a záklon hlavy. Zopakovali si všetky dôležité telefónne čísla, stabilizovanú polohu, zoznámili sa s defibrilátorom a jeho fungovaním. Veríme, že pravidelným školením a opakovaním základných záchranárskych zručností sa z nich stanú sebavedomí ľudia, ktorí budú schopní, v prípade potreby, podať plnohodnotnú prvú pomoc. 

     • Hudobný program

     • Dňa 18.10. sa deti z MŠ a žiaci prvého a druhého ročníka  zúčastnili výchovno- vzdelávacieho programu agentúry NOBBO. Program na tému "Moje telo" bol spracovaný hravou a modernou formou, o čom svedčilo aj nadšenie detí, ktoré sa ozývalo celou budovou školy. Deti mali možnosť zaspievať si a zatancovať na živú hudbu. Nechýbalo ani odpovedanie na otázky a sladké odmeny. Vďaka programu si  deti odniesli  nie len krásny zážitok, ale dozvedeli sa aj nové informácie. 

    • Jeseň plná vitamínov a zdravia
     • Jeseň plná vitamínov a zdravia

     • V spolupráci s OZ Čimo sme v pondelok 17. októbra obliekli našu školu a škôlku do zaujímavej pracovnej atmosféry. Od rána sme sa venovali darom jesene, ktoré deti nosili do školy aj do škôlky v priebehu mesiaca október. Najskôr sme spoločne na chodbe tlačili kapustu. Neskôr k nám prišla výživová poradkyňa Ing., Bc. Lýdia Števaňáková, ktorá deti aj rodičov previedla základnými pravidlami zdravého stravovania, ktoré je plné živín a vitamínov. Po prednáške sa deti s rodičmi rozišli po škole a v jednotlivých triedach sa pridali ku aktivitám, ktoré si pripravili pani učiteľky a realizovali ich so všetkými deťmi a žiakmi. Rodina, ktorá zvládla všetky pripravené aktivity, dostala od nás pamätný list, ako malú spomienku na pekný deň v ZŠ s MŠ Čimhová. V tento deň prišlo ku svojim deťom 30 rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov, ktorí si našli čas. Navštívila nás aj predsedníčka OZ Čimo Bc. Terézia Loffajová. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto peknej akcii!

     • Deň zvierat

     • 4. október si verejnosť ako Svetový deň zvierat pripomína od r. 1931. World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením pre ne. Pri tejto príležitosti si aj my v škole v rámci environmentálnych aktivít pod vedením koordinátorky p. uč. Maďarovej organizujeme náš vlastný Deň zvierat, kedy si môžu na jednu vyučovaciu hodinu doniesť deti svoje zvieratko, o ktoré sa doma starajú. Ak nemôžu doniesť zvieratko, stačí aj fotografia. O zvieratkách nám deti porozprávajú na spoločnom  stretnutí  aj s deťmi z MŠ na chodbe, kde majú všetci možnosť zvieratká vidieť a niečo sa o nich dozvedieť.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje